JAPON MUM GRAFİKLERİ

Ekonomi Rehberim, Japon mum grafikleri'nin neleri işaret edebileceğini ve bize nasıl ipuçları verebileceğini detaylıca anlatacak. Japon mum grafikleri kısa süreli ticaretlerde önemli göstergelerden biridir. Bu sebeple mum çubuklarının yorumlanmasını en iyi şekilde bilmek ve anlamak gereklidir. 

Japon mum grafikleri başka bir deyişle mum çubukları, genellikle dörtgen şeklinde, kırmızı veya yeşil renkte bir gövdeye sahiptirler. Bu gövdenin alt kenarından ve üst kenarından ise gölgeler çıkar. 

MUM ÇUBUKLARININ YAPISI

Yeşil bir mum çubuğu fiyatta artışı ifade eder. Bu mum çubuğunun gövdesinin alt kenarı, kullanılan periyottaki açılış fiyatını, bu mum çubuğunun gövdesinin üst kenarı ise bu periyottaki kapanış fiyatını ifade eder. Bu çubuk üst kenarında bir gölgeye sahipse, fiyatın daha üst seviyelere çıktığı ancak bu seviyelerde tutunamayıp kapanış seviyesine veya kapanış seviyesinin altına gerilediği anlaşılır. Başka bir şekilde ifade edecek olursak mum çubuğunun üst gölgesinin en uç noktası fiyatın o periyotta ulaşabildiği maksimum değerdir. Alt gölge ise fiyatın zaman zaman açılış değerinin altına düştüğünü ancak zamanla açılış seviyesinin üstüne çıktığını gösterir. Başka bir deyişle alt gölgenin en dip noktası fiyatın ulaştığı minimum seviyeyi gösterir.

Kırmızı bir mum çubuğu fiyatta düşüşü ifade eder. Bu mum çubuğunun açılış noktası gövdesinin üst kenarı tarafından, periyot sonundaki kapanış değeri de gövdesinin alt kenarı tarafından temsil edilir. Bu durumun yeşil mum çubuğuna göre ters olduğuna dikkat ediniz. Kırmızı mum çubuğunun üst gölgesi o periyotta ulaşılan yüksek değerleri, alt gölgesi ise o periyotta ulaşılan minimum değerleri anlatır.


KISA YEŞİL MUM ÇUBUĞU

japon mum grafikleri-kısa yeşil mum çubuğu
Kısa yeşil mum çubuğu, belli bir periyotta yaşanan ufak bir artışı gösterir. Gövdesi kısa, gölgeleri ise göreceli olarak uzundur.

Tek başına sağlıklı bir bilgi veremez. Yanındaki mum çubukları incelenmeli ve takip edilmelidir.YEŞİL MUM ÇUBUĞU

Japon mum grafikleri-yeşil mum çubuğu
Yeşil mum çubuğu, belli bir periyotta yaşanan artışı gösterir. Bu artış kısa mum çubuğuna göre daha fazladır. Gövdesi ortalama bir boya sahiptir. Gölgelerin boyu değişken olabilir.

Fiyatlarda artışı ifade etse de tek başına bilgi veremez. Trendin devam etmesi mümkünken trendin yön değiştirmesi de olasıdır. Dikkatle yanındaki mum çubukları incelenmelidir.


UZUN YEŞİL MUM ÇUBUĞU

japon mum grafikleri-uzun yeşil mum çubuğu
Uzun yeşil mum çubuğu, belli bir periyotta yaşanan kuvvetli bir artışı gösterir. Gövdesi diğer uzun, gölgeleri ise gövdesine göre kısadır.

Fiyatlarda ciddi bir artışı gösterir ancak tek başına yeterli bilgiyi veremez. Düşüş trendinden sonra ortaya çıkan uzun yeşil mum çubuğu destek noktasından sonra artış trendinin gelebileceğini ifade edebilir. Artış trendinden sonra ortaya çıkar ise fiyatların aşırı yükseldiğine ve muhtemel bir düşüşe işaret edebilir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi tek başına yeterli bilgiyi veremez. 

YEŞİL MARUBOZU

japon mum grafikleri-yeşil marubozu
Yeşil marubozu, fiyatların aşırı yükseldiğini anlatır. Uzun bir gövdeye sahiptir ve gölgeleri yoktur. 

Fiyatlarda kuvvetli bir artışı gösterir. Bu periyotta açılış fiyatının altına düşüş yaşanmadığı ve ulaşılan maksimum değerde de kapanış yapıldığı anlaşılır. Yeşil Marubozunun görülmesi piyasada alıcıların çok etkili olduğunu ifade eder. Yükseliş trendi sonrası görülürse piyasada aşırı artışı ve düşüş trendinin başlama olasılığına işaret ederken, düşüş trendi sonrası görülme durumunda kuvvetli bir artış trendine işaret edebilir. Diğer çubuklarda da olduğu gibi sağlıklı bir analiz için diğer mum çubuklarına da bakılmalıdır. 

KISA KIRMIZI MUM ÇUBUĞU

japon mum grafikleri-kısa kırmızı mum çubuğu
Kısa kırmızı mum çubuğu, belli bir periyotta fiyatların ufak bir düşüş yaşadığını gösterir. Gövdesi diğer çubuklara göre kısadır. Gölgeleri ise göreceli olarak uzundur.

Tek başına yeterli bilgiyi veremez. Yanındaki mum çubukları dikkatle incelenmelidir. KIRMIZI MUM ÇUBUĞU

japon mum grafikleri-kırmızı mum çubuğu

Kımızı mum çubuğu, fiyatlarda düşüş yaşandığını ifade eder. Kısa kırmızı mum çubuğuna göre daha kuvvetli bir düşüşü gösterir. Gövdesi diğer çubuklara göre ortalama bir boydadır. Gölgelerin boyları değişkenlik gösterebilir.

Fiyatlarda düşüşün devam edebileceğini gösterebilirken, artış trendine girilme ihtimalini de gösterebilir. Yanındaki çubuklar dikkatle incelenmelidir. Tek başına yeterli bilgiyi veremez.


UZUN KIRMIZI MUM ÇUBUĞU

japon mum grafikleri-uzun kırmızı mum çubuğu
Uzun kırmızı mum çubuğu, fiyatlarda ciddi bir düşüş yaşandığını gösterir. Gövdesi diğer çubuklara göre daha uzundur. Gölgeleri ise gövdesine göre göreceli olarak kısa kalır.

Fiyatlarda kuvvetli bir düşüşü ifade eder ancak sonrası için yeterli bilgiyi tek başına veremez. Artış trendinden sonra gelir ise düşüş trendinin başladığını gösterebilir. Uzun sürmüş bir düşüş trendinin sonunda görülür ise panik satışlarını ve bu satışlardan sonra artış trendine girebileceğini ifade edebilir. Ancak dediğimiz gibi doğru bir tahmin için yeterli bilgiyi sunmaz. Yanındaki çubuklar dikkatle incelenmelidir.

KIRMIZI MARUBOZU

japon mum grafikleri-kırmızı marubozu
Kırmızı marubozu, kuvvetli bir düşüş yaşandığını anlatır. Gövdesi diğer mum çubuklarından uzundur. Gölgeleri bulunmaz.

Fiyatlarda kuvvetli bir düşüş yaşandığını gösterir. Ele alınan periyotun açılışından itibaren fiyatlar düşmüş ve kapanışta da minimum değerine ulaşarak kapatmıştır. Bu periyot içinde piyasada satıcıların çok etkin olduğunu gösterir. Artış trendinin sonucunda direnç noktasına gelindiğinde ortaya çıkan kırmızı marubozu, düşüş trendinin başlayacağına işaret edebilirken; uzun süreli bir düşüş trendinin sonunda ortaya çıkan kırmızı marubozu ise yükseliş trendine geçmeden önce oluşabilen son panik satışlarını temsil edebilir. Ancak kırmızı marubozu tek başına gerekli ve yeterli bilgiyi veremez. Diğer mum çubukları ile birlikte incelenmelidir.


DOJİ YILDIZI

doji yıldızı
Doji yıldızı, belirli bir periyotta açılış fiyatı ile kapanış fiyatının aynı olduğunu veya bu iki fiyatın birbirlerine çok yakın olduklarını gösterir. Gövdesi yoktur veya çok küçüktür. Gölge uzunlukları değişkenlik gösterir. 

Fiyatlarda değişim yaşanmadığını, piyasadaki alım ve satımın hemen hemen dengede olduğunu ifade eder. Doji yıldızı japon mum grafiklerini yorumlarken dikkat edilmesi gereken en önemli şekillerdendir. Yükseliş trendinden sonra ortaya çıkan doji yıldızı, alımlarda zayıflama olduğunun ve trendin değişebileceğinin habercisidir. Bu durum bir dojiden sonraki mum çubukları ile de teyit edilmelidir. Düşüş trendinden sonra ortaya çıkan doji yıldızı ise satışlarda zayıflama olduğunu ve trendin değişebileceğine işaret ediyor olabilir. Bu durum da sonraki mum çubukları ile teyit edilmelidir.


ŞEMSİYE

şemsiye
Şemsiye, açılış fiyatı ile kapanış fiyatının eşit olduğunu gösterir. Gövdesi ve üst gölgesi yoktur. Ancak uzun bir alt gölgeye sahiptir.

Şemsiye fiyat dengesini gösterse de alt kuyruğunun uzun olması sebebiyle bu periyot içinde anlık düşüş hareketleri yaşandığını ama  en sonunda kapanış fiyatının açılış fiyatına eşitlendiğini anlatır. Destek noktasında görülen şemsiye alt seviyelerden yukarı dönüşe işaret olabileceği gibi yükseliş sonunda görülen bir şemsiye de trendin değişeceğine işaret edebilir.


TERS ŞEMSİYE

ters şemsiye
Ters şemsiye, açılış fiyatı ile kapanış fiyatının aynı kaldığını gösterir. Gövdesi ve alt gölgesi yoktur. Üst gölgesi ise uzundur.

Ters şemsiye, her ne kadar açılış fiyatı ile kapanış fiyatının aynı kaldığını gösterse de incelenen zaman zarfında alıcıların daha etkin bir rol oynadıklarını üst gölgesinin uzun olmasıyla ifade eder. Düşüş trendinden sonra görülen ters şemsiye alım hareketlerinin kuvvetlendiğini ve trendin değişebileceğini; yükseliş trendinden sonra görülen ters şemsiye ise trendin değişebileceğini gösterebilir. Sorumluluk Reddi:

Bu yazıda Japon mum grafikleri ve ne anlama gelebilecekleri açıklanmıştır. Bahsedilen işaretler ve sinyaller görülmesi olası durumlardır ve kesinlikleri yoktur. Bu yazı yatırım tavsiyesi olarak ele alınamaz.  

Yorumlar